Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Diaper motorcycle No2 - Μοτοσυκλέτα με πάνες

Hello again! I was asked to make a diaper motorcycle for a little boy. I had made one in the past but this one is much better. I've added a saddle, a license plate which is a tag with wishes on it and a lot more details which I enjoyed a lot. Here are some photos...
Here are some close-ups...

Finally, all wrapped up...


Hope you like it!
Hugs and kisses till the next post! 
Maria


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου